Gebied: Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen, bekend van de bioscoopfilm ‘De Nieuwe Wildernis’, is een natuurgebied met deels moeras, deels grasvlakte en deels bos tussen Lelystad en Almere. Het jonge gebied is ontstaan na de drooglegging van de Flevopolders en heeft een oppervlak van meer dan 56 km²!

 

Van oorsprong bedoeld voor zware industrie en later voor landbouw raakte het gebied door afnemende interesse in de vergetelheid en nam de natuur, met name de vogels, het over. De oorspronkelijke vegetatie van wilg en vlier, bedoeld als start voor ontginning, is inmiddels bijna verdwenen door de inzet van grote grazers als edelhert, Konik en Heckrund. De grootte van deze kuddes is indrukwekkend voor Nederlandse begrippen. Voor veel vogelsoorten, waaronder zeearend en grote zilverreiger, betekenden de Oostvaardersplassen de start voor hun terugkeer. Inmiddels is het gebied uitgebreid met het Oostvaardersveld waar meer vrij gewandeld mag worden dan in het grotendeels afgesloten gebied van de Oostvaardersplassen.

 

Twee jonge zeearenden

Twee jonge zeearenden

Ideaal voor

Het totale gebied is grotendeels afgesloten voor publiek. Alleen met speciale fotosafari’s en excursies kun je in dit afgesloten deel komen. Wel zijn er diverse mogelijkheden om te wandelen, fotograferen en een idee te krijgen van het gebied. De grootte van de kuddes grote grazers is uniek: meer dan 3500 edelherten, bijna 1300 paarden en ca 350 runderen.

 

konikpaarden op de uitgestrekte vlakte van de oostvaardersplassen; Konik horses on the vast plain of the oostvaardersplassen

konikpaarden op de uitgestrekte vlakte van de oostvaardersplassen; Konik horses on the vast plain of the oostvaardersplassen

Daarnaast de vele vogels, van baardmannetjes tot lepelaars, grote zilverreigers tot de grootste grazers: meer dan 33.000 grauwe ganzen die dit gebied gebruiken om te broeden. Inmiddels is ook de bever een vaste bewoner en zelfs de otter is gezien. Fotografisch gaat het vooral om de dieren, maar zeker het voormalige wilgenbos in de Driehoek is landschappelijk de moeite waard.

Uitzicht over de vlakte

Uitzicht over de vlakte

Beste plekken

  • De Driehoek, startend bij bezoekerscentrum Lelystad. Wandelend kom je hier herten, vogels en vossen tegen.
  • De Grote Praambult, vanaf dit uitkijkpunt buiten het gebied kijk je over de spoorlijn op het afgesloten deel.
  • Oostvaardersveld, opengesteld wandelgebied.
  • Kotterbos bij Almere, hier lopen in de winter de grote grazers en je kijkt uit over het afgesloten gebied.
  • Het afgesloten deel zelf en met name het stort. Alleen toegankelijk met fotosafari's en excursies, maar zeer de moeite waard!
Vossen zijn niet schuw... je moet ze alleen treffen

Vossen zijn niet schuw... je moet ze alleen treffen

Interessante soorten binnen het gebied

  • Edelhert, meer dan 3500 bij elkaar
  • Konik, niet een unieke soort, maar het gedrag van meer dan 1300 'wilde' paarden bij elkaar is wel uniek
  • Zeearend, lastig te zien omdat het gebied groot is
  • watervogels en ijsvogel, met name vanuit de vogelhutten als poelruiter
  • Vos, één van de weinig plekken waar de vos overdag jaagt en niet schuw is
Het moeras zoals een moeras bedoeld is

Het moeras zoals een moeras bedoeld is