Oostvaardersplassen: overmand door emotie

Met de sneeuw nog in mijn schoenen, mijn donsjack nog aan en mijn hoofd nog in het Noorderlicht (gisteren teruggekomen uit Noorwegen) volg ik met verbazing de hele hectiek en discussie rond de Oostvaardersplassen. Terwijl ik ver boven de poolcirkel mijn beelden aan het uploaden ben zie ik filmpjes verschijnen van mensen die eigen meegebracht hooi over de hekken smijten en lees ik vol verwondering posts op de social media waarin de dood van de herten in verband wordt gebracht met het (niet geverifieerde) salaris van de directeur van Staatsbosbeheer. Mij is duidelijk… Nederland is op de been en springt op de bres voor de dieren.

 

De Siberische beer

Het begint dat Nederland in de ban is van 'de Siberische beer' en we alleen nog maar praten over 'gevoelstemperatuur'. Op Facebook lees ik in de begeleidende tekst bij diverse foto's niet alleen de temperatuur waarbij is gefotografeerd maar tevens de 'gevoelstemperatuur'. Tuurlijk maakt wind het extra koudmaar het lijkt een tendens om het allemaal lekker dramatisch en heftig aan te moeten zetten. Hoop je daarmee op extra respect? We zijn gewoon niet meer gewend aan een beetje vorst. Half fotograferend Nederland lijkt tegenwoordig richting Lofoten te trekken (mijzelf incluis) waarbij we genieten van de kou maar in Nederland lijkt het soms opbieden tegen elkaar wie met de laagste gevoelstemperatuur buiten is geweest. Siberische beer... trek een trui aan zou Gerrit Hiemstra zeggen. Gevoelstemperatuur... de Speld spreekt zelfs gekscherend over Gevoelsaanstellerij.

Nederlandse natuur: combinatie van gemaakt en natuurlijk

Nederlandse natuur: combinatie van gemaakt en natuurlijk

Beste is niets zeggen

Maar dan de Oostvaardersplassen, dankzij de Siberische beer ineens trending topic door de grote sterfte onder de dieren. Een onderwerp waar de één in volle emotie over uitweid terwijl de ander zich in stilzwijgen hult. Beelden van protesten en oproepen in petities volgen elkaar in grote snelheid op. Ik heb sterk getwijfeld of ik mij hierover moet uitlaten, immers ik ben er op bepaalde manier van afhankelijk. Inmiddels heb ik op de social media al sneren gelezen over mijn activiteiten daar en dus zou het als beroepsfotograaf verstandiger zijn om mij er niet over uit te laten. Beste zou zijn mij in stilzwijgen te hullen en door te gaan met de veilige noorderlicht foto's te plaatsen. Maar toch knapt er iets in mij als ik alle reacties en discussies lees. Ondanks dat ik niemand wil overtuigen, ik vind namelijk dat iedereen het recht heeft te denken en voelen wat hij wil, voel ik wel dat ik er iets mee moet. Als columnist met bovengemiddelde kennis over dit unieke (lees 'uniek' in zijn letterlijke betekenis 'eenig in zijne soort') gebied voel ik het als mijn plicht om zaken uit te spreken.

Emotie vs. kennis

Mensen die ooit met mij mee zijn geweest naar dit gebied weten dat ik veel kennis deel over de totstandkoming en het huidige beleid. Wanneer ik iets doe, doe ik het goed. Ik lees mij dan in, hoor verhalen en interesseer mij in alle meningen, de voors en de tegens. Ik verdedig echter niets, niet de voorstanders maar ook niet de tegenstanders. Ik voel het als mijn plicht mijn verzamelde kennis te delen opdat mijn deelnemer zijn eigen mening kan vormen op basis van zoveel mogelijk feiten. En dat is nu precies wat hier in mijn ogen misgaat.

Let wel, ik snap absoluut dat de aanblik van dode dieren niet leuk is. En iedereen mag daar van mij van vinden wat hij wil. Maar ik vind het wel ieders plicht om zich eerst goed te gaan verdiepen in de materie alvorens met alle emotie te vuur en te zwaard de social media en het gebied zelf te lijf te gaan. Er zijn vele instanties die tegengeluiden laten zien in de hoop de mensen te kunnen voeden met de noodzakelijk achtergrond informatie om op die manier een goed onderbouwde mening te stimuleren. Zo geeft wildlife-dierenarts Henk Luten in een interview bij NPO1 aan wat de keerzijde van bijvoeren is en dat je daarmee helemaal niet bereikt dat de publieke emotie graag wil. Matthijs Schouten, buitengewoon hoogleraar natuurbeheer in Wageningen, geeft duidelijk aan dat de Oostvaardersplassen helemaal niet anders zijn dan andere gebieden in Nederland als het om dierenleed gaat.

De aanblik van zo'n prachtig dier, dood naast je voeten is ook niet leuk...

De aanblik van zo'n prachtig dier, dood naast je voeten is ook niet leuk...

De Siberische beer (om de dooddoener nog maar eens van stal te halen) is gewoon dol op dieren... of ze nou achter een hek staan of niet. Alleen alle dieren die volledig afhankelijk zijn van ons mensen (en daar ook aan gewend zijn), zoals vee, hebben een aangepast voedingspatroon om hele hele jaar door te eten. En dat projecteren we dan op alle dieren, ook de 'wilde' dieren. Ik las zelfs ergens de opmerking 'in een geciviliseerd land mogen dieren niet lijden'.

Zichtbaar

Wat maakt de Oostvaardersplassen dan zo uniek op dit moment? Het feit dat het uniek is. Namelijk een on-Nederlandse vlakte met heel veel dieren. En het feit dat we dus ook zien wat er gebeurt. We zien dode dieren en dat gaat door merg en been, dat kennen we niet. Let op, ik snap dat absoluut. Ik vind het ook niet leuk om naast een dood dier te staan. Toch is het in de Oostvaardersplassen niet anders dan elders in Nederland. Het aantal beelden van ingevroren vosjes of letterlijke ijsvogels volgen in hetzelfde tempo op als de heftigheid uit Flevoland.

Opvetten in de hoop dat je het redt

Maar wat is dan de realiteit? En nu ga ik echt het risico lopen de gemoederen over mij heen te krijgen...  de realiteit in mijn ogen is dat wij in Nederland al veel te lang geen echte winter meer hebben gehad. De laatste was in 2012, dat is gewoon 6 jaar geleden! En tijdens strenge winters gaan de zwakke dieren dood. Dat is net zo hard als dat het klinkt. De meeste reeën in Nederland worden niet opgegeten door wilde dieren (Die paar nieuwe dwalende wolven?) maar gaan dood door gewoon ouderdom, meestal in de winter. Alle grazers (herten, paarden en runderen) vetten op in het najaar. Tijdens de winter teren de dieren in op hun vet. Hoe sterker het individu hoe groter de kans op het overleven van de winter. Dieren die graatmager de winter uitkomen zijn gezonde dieren... anders hadden ze het niet gered. Een zachte winter zorgt ervoor dat ook de dieren die niet zo goed hebben kunnen opvetten, het toch redden. Wanneer echter de Siberische beer komt, ontkomen alleen de sterkste individuen aan zijn honger. Waren de winters in Nedederland nou altijd -10 dan zouden we veel per winter minder dode dieren zijn, iedere winter zouden de zwakste overlijden, maar er wel meer aan gewend zijn.

 Uitgemergeld en niet eens door de winter maar door eigen uithongering tijdens de bronst

Uitgemergeld en niet eens door de winter maar door eigen uithongering tijdens de bronst

Maar er is geen eten voor zoveel dieren!

Dat las ik. En daarom is Staatsbosbeheer nu gaan bijvoeren. Het enige punt is dat de dieren ook geen eten nodig hebben of zelfs willen. Eten in de winter past niet in hun systeem. Ze wachten tot het eerste groene gras voor ze pas weer voedingsstoffen tot zich gaan nemen. Gras is ook veel fijner dan stug hooi met weinig voedingswaarde. Geen idee of mensen het gelezen hebben (of willen geloven) maar Staatsbosbeheer vertelt keurig waarom bijvoeren niet de oplossing is. Het voelt echter prettig aan als we de dieren kunnen 'helpen' maar is niet het sussen van onze eigen onrust wat we willen? Want helpen doen we ze niet. Nee, dan kunnen we ze beter koekjes voeren... en het meest markante feit is nog dat het niet de voedselschaarste is waardoor de dieren sterven... maar kou. Toch echt de Siberische beer en geen gebrek aan eten. Dus nee, bijvoeren helpt echt niet: de dieren hebben op dit moment geen behoefte aan voedsel èn het is de doodsoorzaak niet.

Maar waarom zijn er dan toch zoveel dieren? Ze fokken maar raak en verstikken hun eigen leefomgeving. Zo lijkt het althans tot je je weer meer verdiept in het systeem van de grazers. Als er te weinig te eten is treedt er namelijk een spectaculair mechanisme in werking waarbij bij de vrouwtjes geen eisprong plaatsvindt. Na een strenge winter zie je minder jongen. Moeder heeft namelijk alle vetreserves voor zichzelf nodig. Ze wordt pas vruchtbaar als er ook daadwerkelijk genoeg te eten is. Lastig te snappen als je bijna 5000 dieren op een kale vlakte ziet, dat snap ik ook wel. Toch is er blijkbaar genoeg voedsel, anders zou de populatie nooit zo groot zijn geworden. En een strenge winter reguleert dat weer. Dat is natuur.

De natuur reguleert zelf... jongen worden pas geboren als het voedseltechnisch kan

De natuur reguleert zelf... jongen worden pas geboren als het voedseltechnisch kan

Dus is de emotie fout?

Nee, voor de zoveelste keer... ik wil niemand zijn emotie ontnemen. Ik probeer slechts kennis te verspreiden over hoe het systeem werkt in de hoop dat je op basis daarvan een gedegen eigen mening vormt. Ook ik heb kanttekeningen bij het gebied. Ook ik vind dat de corridors geopend moeten worden t.b.v. vrije migratie. Echter, wat mensen niet beseffen is dat de zandgrond van de Veluwe nog veel schraler is dan de vruchtbare klei in Flevoland. Als er straks 3500 herten naar de Veluwe trekken zien we daar naast ieder schelpenfietspaadje op een zonnige dag met -7 ook de dode herten liggen. Een eerste initiatief is reeds gedaan, de extra beschutting kan zorgen voor minder bevattelijkheid voor de kou door openstelling Kottersbos en Oostvaarderswold. De Partij voor de Dieren legt haar beleid helder uit waarbij ze net zomin neigen naar het sentiment als naar de jagerslobby: "In de natuur zal het altijd zo zijn dat zwakke dieren sterven als gevolg van predatoren, voedselgebrek of extreme weersomstandigheden." En dat is precies wat hier is gebeurd: extreme weersomstandigheden hebben hun tol geëist. Maar wat schetst mijn verbazing, dit initiatief tot vergroting van het leefgebied, waar zoveel actievoerders om roepen... is door partijen VVD, CDA, CU en SGP in de Flevolandse Provinciale Staten tegengehouden! Deze partijen zien meer in jacht op gezonde dieren (sterke lobby uit de jagerskant die zich maar al te graag voordoet als dierenvriend) en meer toerisme. Hoe wreed kan de werkelijkheid zijn? En juist degene die in 2011 een streep zette door de plannen van Staatsbosbeheer van de corridor naar de Veluwe en de natuur steeds 'Bleker' maakte, zit nu doodleuk in Nieuwsuur zijn zorgen te uiten over het gebied alsof hij natuurkenner en liefhebber is. Maar voor het afgeknalde wild heeft hij wel een oplossing... lekker op je bord.

Toch zie ik ook het liefste dat de herten, net als de reeën, gewoon vrij door ons land kunnen wandelen en op die manier de wolven naar ons toe lokken. En ondanks dat ik van mening ben dat er een evenwicht ontstaat in dit gebied zet ook ik mijn vraagtekens bij het feit of wij als mens wel dit soort gebieden moeten creëren waarbij wij beslissen over wat er moet samenleven.

Als laatste wend ik mij tot dé organisatie die zou moeten gaan over de bescherming van de dieren, de Dierenbescherming. In een statement schrijven zij: "De Dierenbescherming is voor vroeg reactief beheer in geval het wilde hoefdieren in grote natuurgebieden betreft omdat dit veel welzijnsvoordelen oplevert. Wij staan dan ook achter het beheer dat Staatsbosbeheer nu uitvoert in de Oostvaardersplassen. De Dierenbescherming is in deze grote natuurgebieden tegen het bijvoeren van dieren en het toedienen van anticonceptie. De Dierenbescherming is voor het verbinden van natuurgebieden zodat migratiemogelijkheden toenemen...". Verdere uitleg en toelichting lees je terug in het document (PDF): De Oostvaardersplassen: Achtergrond en visie Dierenbescherming op de grote grazers.

"Er groeit niets meer", wel als je goed kijkt. Dan zie je die planten groeien die tegen de vraat kunnen

"Er groeit niets meer", wel als je goed kijkt. Dan zie je die planten groeien die tegen de vraat kunnen

Mening zonder enige kennis van zaken

Ook ik maak mij zorgen om de soms dwangmatige maakbaarheid en beheer van natuur in Nederland. Soms vraag ik mij af of er in Nederland nog wel plaats is voor natuur. Niet omdat er fysiek geen plaats meer voor is maar omdat wij mensen geen idee meer lijken te hebben wat natuur is. En dan praat ik zowel over de voorstanders als de tegenstanders in de Oostvaardersplassen discussie!

Maar het meeste kan ik mij opwinden over de houding van veel mensen. Uit de reacties op social media blijkt voor mij helaas dat veel mensen wel een snoeiharde mening lijken te hebben zonder zich eerst ècht verdiept te hebben in het onderwerp. Hoe meer ik er zelf over lees, hoe moeilijker ik het namelijk vind om een mening te vormen. Wil je een rechtlijnige mening dan lijkt het devies je vooral te laten leiden door emoties en het voor waar aannemen van alles wat er op het net verschijnt. Verontwaardiging ten top, zonder kennis van zaken. Dat is wat ik mensen kwalijk neem.

Dus wil je echt een mening tentoonspreiden dan moet je je van mij eerst ècht gaan verdiepen. Ken je alles voors en tegens en heb je alle kanten van de medaille bestudeerd... dan mag je van mij je mening spuien maar dan onderbouw je die met feiten en niet met sentiment. Dan pas heb je mijn volledige respect, of je nou voorstander bent of tegenstander. En met die insteek is het fantastisch als mensen op de bres springen voor onze spaarzame natuur!

Een schedel is minder erg dan een dood dier. Zeker als je bedenkt dat dankzij dit rund vele raven en ander aaseters hebben kunnen overleven

Een schedel is minder erg dan een dood dier. Zeker als je bedenkt dat dankzij dit rund vele raven en ander aaseters hebben kunnen overleven

Reageren is - helaas - niet meer mogelijk

Ik wil iedereen hartelijk dank voor alle reacties die ik heb mogen ontvangen, zowel bijval en bedankjes als kritische noten. Dat mag en moet ook, dat getuigt van betrokkenheid en dat heeft de Nederlandse natuur enorm nodig. Mensen die zich inzetten voor onze spaarzaam doch diverse leefomgeving. Ik had vooraf het besluit genomen om alle reacties toe te staan, wie zo'n verhaal schrijft moet ook alle emoties en reacties ontvangen. Toch hebben mij inmiddels helaas reacties bereikt die niet meer getuigen van respect of doel hebben een discussie te voeren op basis van argumenten en verifieerbare bronnen maar op basis van emotie. Ondanks dat ik al schreef die ik iedereen zijn emotie gun en respecteer moeten mensen wel beseffen dat mijn verhaal niet persoonlijk is. Omdat het aantal heftige en respectloze reacties met soms zelfs scheldend karakter inmiddels boven het aantal fijne reacties zijn uitgestegen heb ik moeten besluiten de mogelijkheid tot reageren weg te laten. Dat spijt mij voor alle mensen die wel nog constructief hadden willen reageren maar mailen is altijd nog mogelijk. Dank voor uw begrip.

Blijft nog open dat mijn hele inzet niet was om iemand te overtuigen maar om op te roepen tot een respectvolle dialoog gebaseerd op feiten en goede argumenten...

 

79 thoughts on “Oostvaardersplassen: overmand door emotie

 1. Grazers in de OVP hebben in de winter geen eten nodig? het zijn geen beren die in winterslaap gaan!
  Te zot voor woorden dat je durft te schrijven dat je je hebt verdiept in de materie.
  In hooi zit geen voedingswaarde? ook niet waar.
  Het enige punt waar ik het mee eens kan zijn is dat afschot hier – helaas – nodig is. Beter in 1 klap dood dat moeten creperen. Maar nóg beter is om het hele project te stoppen. Zonder natuurlijke vijanden is dit een onnatuurlijke situatie.

  • Beste Ellen, dank je wel voor je reactie en passievolle betoog. Kijk ook even naar de reacties die ik op anderen heb gegeven en de uitnodiging die ik daarbij aan velen heb gedaan.

 2. Beste Johan, het is een duidelijk verhaal, Dank daarvoor. Ik ben het niet op alle punten met je eens…Die Siberische kou…Die viel wel wat mee…Een paar dagen..Voor die tijd lag er al een massagraf van uitgemergelden dieren…en de bronstijd was echt al lang voorbij…teveel dieren op een relatief klein oppervlak moerasland. Land wat toebehoord aan vogels en waterdieren. Niet voor niets waren er al lang geen grote grazers meer in dat gebied. Naast een dood dier staan…ok…Maar te midden van een massagraf. …niet normaal. ..De vele foto’s spreken voor zich.
  Je spreekt over een ONNEDERLANDSE vlakte….hoort hier ook niet te zijn.
  Het moment dat herten,paarden en runderen achter een hek worden gezet, is het net als de koeien en paarden, gewoon vee en is de beheerder ervoor verantwoordelijk. Deze dieren zijn dan wel afhankelijk van ons. Het is ook niet BIJVOEREN maar gewoon VOEREN. En geen koekjes, dat is natuurlijk onzin. Deze mensen zijn bekwaam als het om de paarden en runderen gaat.
  De dierenbescherming kijkt de andere kant op, staan wel direkt op de stoep als er ergens een boer een ondervoed of ziek dier heeft.
  Welzijnsvoordelen….welzijnsbelang….Ja, die van hun portemonnee. ..
  Jammer dat de jagers zoveel belang hebben…en het is slecht voor toerisme en het imago van natuurminnend Nederland.
  De wolf zou daar op zn plaats zijn (nou ja niet echt..moeraslandschap, hoort ook de wolf niet thuis) maar er staan hekken omheen…snelweg…spoorlijn. ..) het kan gewoonweg niet.
  Mijn mening is dat deze dieren daar weg moeten. Hekken weg en kijk welke dieren zich daar thuis voelen, die komen dan vanzelf wel.
  Je bent een columnist met bovengemiddelde kennis van dit gebied, ga in gesprek met de mensen met bovengemiddelde kennis van de paarden en runderen…
  Die paar dagen kou kan ik geen Siberische beer noemen, aan deze narigheid lag eerder het voedseltekort voor zoveel dieren ten grondslag.
  Maar nogmaals, Dank voor jouw artikel, goed geschreven!!!

  • Beste Yvonne, dank je wel voor je fijne reactie. Ik vind het fantastisch dat je op constructieve en vooral respectvolle manier oneens met mij wil zijn, dat is de basis voor een fijne en goede dialoog. Zoals je in mijn verhaal kunt lezen ben iok het ook zeker niet met alles eens, sterker nog, hoe meer ik schrijf en lees hoe moeilijker ik het vind om een echte mening te vormen. En ik ben volledig met je eens dat deze beelden niet echt helpen voor het imago van Nederland. Overigens is de beheerder misschien verantwoordelijk maar uiteindelijk is het de politiek die vertelt wat de beheerder wel of niet mag. En juist die politiek gebruikt in mijn ogen het hele probleem op dit moment voor hun eigen kiezersgezin. Over de paarden, ik heb inderdaad veel reacties vanuit de paardenwereld ontvangen met allerlei nieuwe informatie (op helaas niet altijd dezelfde respectvolle wijze als jij hier schrijft) en die ben ik dan ook aan het verifiëren. Helaas blijken paardenliefhebbers en ander experts (lees: dierenartsen) het niet altijd met elkaar eens te zijn als het gaat om bijv. metabolisme. Dat maakt het voor mij heel lastig een eenduidige mening te vormen. En ik laat mij niet overtuigen door heftige woorden maar alleen door feiten. Want alleen op die manier kunnen we een echte dialoog voeren èn tot een oplossing komen.

 3. Ik heb inmiddels heel veel artikelen gelezen over de OVP! Van voor- en tegenstanders!!
  En na dit stuk gelezen te hebben vraag ik mij af waarom u denkt, als natuurfotograaf, verstand van dieren te hebben?
  U slaat de plank naar mijn mening helemaal mis…

  • Beste Saskia, dank je wel voor je reactie. Met mijn achtergrond in de biologie en jarenlange ervaring in de natuur als fotograaf (immers, als fotograaf maak ik niet alleen plaatjes, ik moet goed weten wat ik vastleg) en daarnaast mijn inmiddels jarenlange bezoeken aan dit gebied, heb ik gemeend bronnen te mogen raadplegen en op basis van zoveel mogelijk feiten een verhaal te schrijven. Dat recht heeft overigens iedereen en het is ieders recht om mijn verhaal wel of niet in twijfel te trekken. Ik ben niet de enige die hierover schrijft en als u het niet met mij eens bent is dat uw goed recht. Maar als u mij verwijt dat ik de plank missla kan ik dat alleen beamen als u mij zou kunnen voorzien van andere verifieerbare bronnen die een ander licht op de zaak kunnen laten schijnen.

 4. Och och wat een hoop onwetendheid in een stukje tekst.
  Dieren hebben geen voedsel nodig en eten het ook niet maar wachten op het gras?

  1. Grote grazers bouwen vetreserves op tegen de koude. Er is een chronisch te kort aan voedsel in de OVP waardoor al voor de winter deze dieren geen vetreserves hebben op kunnen bouwen en daarom sterven ze aan de koude. Grote grazers gaan niet zoals egels in een winterslaap. Voedsel hebben ze nodig om hun darm stelsel op gang te houden anders krijgen ze koliek, maagproblemen of gaan zoals er dus nu gebeurt dood.
  2. De dieren eten het voedsel wel degelijk. Daarvoor moet je maar eens mee gaan om te kijken bij het voeren. Ze staan zelfs bij de hekken te wachten op voedsel. Sommige dieren hebben echter zo weinig voedsel gehad dat hun darmen het niet meer kunnen verwerken, ze blaren in hun mond hebben van het eten van bv boomschors of niet meer kunnen kauwen omdat hun tanden niet meer kunnen malen doordat ze te lang zijn onthouden van voldoende ruwvoer.
  3. Ze wachten inderdaad op gras maar dat groeit nog lang niet en zodra het weer begint te groeien worden de sprietjes die zich nog laten zien meteen opgegeten door de aanwezige dieren of de ganzen die binnenkort terug keren. Het gras krijgt dus niet eens de kans om te gaan groeien, de meeste grond is te zeer omgeploegd door de hoeven op een te drassige grond waardoor gras amper nog kan terugkomen, grijpt jkk zijn kans en is er dus geen sprake van bijvoeren maar van voeren omdat er simpelweg geen voedsel is!

  Verdiep je eerst eens in grote grazers voor je domme uitspraken doet. Veel succes verder met je blogjes.

  • Beste Martine, dank je wel voor je uitgebreide betoog en de tijd die je neemt om te reageren. Het vuur waarmee je het voor de dieren opneemt siert je enorm, gebruik die energie om de echte beleidsmakers, de politiek, te overreden. Niet SBB maar de politiek (m.n. provinciale staten provincie Flevoland) hebben de macht om iets te veranderen maar gebruiken op dit moment de hele emotie en discussie schaamteloos voor hun eigen kiezers gewin (zowel links als rechts). Ik zie drie heldere argumenten van u waarvan sommigen in tegenstelling zijn tot de feiten die ik uit de wetenschap heb kunnen halen of van onafhankelijke experts heb vernomen. Dat kan natuurlijk, en daarom nodig ik u uit om daar waar ik foutieve aannames heb gemaakt, mij te voorzien van liefst verifieerbare bronnen die ik kan nalezen. Als blijkt dat ik een correctie aan moet brengen zal ik dat ook zeker doen om op die manier alleen maar verder te komen in het zo goed mogelijk informeren van mensen die zelf niet over alle informatie beschikken. Mijn uitspraken zijn niet ‘dom’, alleen gedaan op basis van andere feiten dan waar u wellicht over beschikt.

 5. Beste Johan,

  Wij verdiepen ons al 15 jaar in het bijzondere dier Paard en het wil er bij mij
  Niet in dat dit normaal te noemen valt! De ‘wilde paarden in Amerika kunnen trekken en weg
  Uit een gebied als ze dat willen deze paarden herten en runderen staan met veel te veel achter een Hek en kunnen geen kant op!! Wat denk u dat er gebeurt als de hekken plat gaan dat ze daar gezellig bij of dat ze weg trekken op zoek naar eten??? Ik weet zeker het laatste en ik denk dus dat daar het punt ligt! Hoe vaak hoor je niet mensen zeggen oowh mijn paard staat graag op sta JA omdat daar eten ligt als ze na een uurtje paddock weer naar binnen komen maar geloof mijnals de stalseur open blijft staan de paarden weer buiten als het eten op is! Sommige mensen laten zich een rad voor ogen draaien met alles onzin verhalen over een spaarstand blablabla en ze willen geen eten daarom vallen ze nu aan op alles wat ze aangeboden word zeker? En ja het is natuurlijk dat paarden aan bomen knagen daarom krijgen die van ons ook takken in de winter zodat ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen maar wat scherts mijn verbazing ze eten ook het aangeboden hooi op vreemd toch als blijkt dat ze het niet willen hoeven of nodig hebben!!!!
  Misschien is het een punt dat de meeste dieren in Nederland te dik zijn wij kampen ook met 1 geval van de 4 maar het feit blijft dat als ze niet aan voldoende eten kunnen komen er inwendig schade ontstaat die onherstelbaar is en DAT word er niet bij verteld.
  En ik geloof niet dat het metabolisme van de konikspaarden zo anders is dan van het paard wat bij ons in de wei staat!!!! En ja er kan in de winter minder gevoerd worden maar zolang er een Hek omheen staat die je voor je dieren te zorgen als het slecht gaat en als het goed gaat!!!! En dit is iets wat erggg slecht gaat!
  En ik denk dat je even inlezen en er ovenadenken geen gegronde wetenschap is als mensen die hun leven tussen de dieren optrekken kijken leren en leven! De oostvaardersplassen moeten opgedoekt en de dieren naar een plek die wel geschikt is voor ze!!!

  • Beste Joyce, dank je wel voor je betoog en de tijd die je hebt genomen hier te reageren. Heldere standpunten!

 6. Ik kan het op meerdere fronten niet met je eens zijn omdat je in ieder geval geen idee hebt hoe het darmstelsel van een paard werkt. Of het nou zomer of winter is een paard heeft eten nodig om de boel warm te houden en de darmen gezond. Ondergewicht kan er juist toe leiden dat de vruchtbaarheid toenemen omdat het ras zichzelf gaat beschermen, een beetje het idee achter het hele voortbestaan van ieder wezen: onsterfelijkheid of voortplanten. In dit geval hebben de dieren tekorten en is overleven niet vanzelfsprekend dus is voortplanten de oplossing.
  Het is leuk geprobeerd en voor een aantal dieren zullen jouw statements opgaan maar niet voor alle dieren, zoals ook de runderen. Runderen hebben lang gras nodig om voedsel binnen te krijgen omdat ze een speciale manier van grazen hebben. Het soort lange gras wat je in de OVP niet tot zelden zal vinden. Erg lastig dus.
  Ik denk dat je het bij het juiste eind hebt als je schrijft: er lijkt geen plek te zijn voor natuur in Nederland. Hoewel jij doelt op de mensen die het dan niet kunnen aanzien, blijf ik erbij dat Nederland te volgebouwd is voor natuur en dat je in dit soort omheinde gebieden onherroepelijk problemen blijft houden. Het moet of groter of weg. Echte natuur kan in principe niet hier. En de kleigrond waar je zo vruchtbaar over spreekt is per definitie niet geschikt voor paarden. Sterker nog: het hele gebied is geen natuur want zonder bemoeienis van de mens was het gewoon nog water geweest. Hoe natuurlijk is dat dan?

  • Beste Sharon, dank je wel voor je heldere betoog en tijd die je hebt genomen uitgebreid te reageren. Ik denk dat je daar een paar goede punten aansnijdt en zeker over natuur in Nederland zijn we het grotendeels eens. Overigens gaat dit allemaal niet alleen voor de OVP op want bijna alle gebieden in Nederland die we natuur noemen zijn grotendeels bepaald door de mens. En daar zit ook mijn twijfel over wat er arroganter is: het feit dat wij als mens de natuur wel even zullen maken en bepalen wat er wel en wat er niet mag leven om vervolgens gezonde dieren in de bloei van hun leven af te schieten omdat ze te veel zijn òf dat we juist helemaal niets doen en dieren pas afschieten op het moment dat wij als mens besluiten dat ze lijden. Ik vind het allemaal steeds lastiger worden.

 7. Als de grote sterfte dit jaar, volgens u voornamelijk.door de Syberische beer komt, hoe kan ’t dan dat er zoveel dieren voor en na de Syberische beer zijn gestorven?
  Het is maar heel even, heel koud geweest, 2000 dieren zijn dood gegaan.
  Waarom worden er dan nu, terwijl ’t 14 graden is nog zoveel dieren dood gevonden en doodgeschoten?

  • Beste Heidi, goede vraag en heldere reactie.

 8. Je mag niet spreken van natuur als er een hek omheen staat ik woon ook in een natuurgebied waar ze alles hebben afgezet bij de wegen voor overstekende otters maar hoe moeten die er komen als er een hek omheen staat en hoe moeten ze hun weg volgen als de natuur voor hun niet meer goed is toch wegkwijnen achter een hek en dat is niet goed dat is GEEN natuur en dit schrijf ik niet om sentimenteel te doen maar vanuit gewone nuchter denken

  • Beste Irene, dank je wel voor je heldere betoog. V.w.b. dat hek heb ik al meermalen geschreven dat destijds toen het gebied ‘begon’ het gebied met hek vele malen groter was dan de destijds grootte van de populatie nodig had. Het hek was er dus wel maar eigenlijk nog geen begrenzing. De populatie grazers heeft zichzelf binnen de grenzen dermate vermeerderd dat inmiddels het hek wel een begrenzing lijkt te zijn geworden. Wat er nu dus is, was er in het verleden niet. Of de heer Vera zich dat heeft gerealiseerd destijds of er rekening mee had gehouden weet ik niet maar zoals het er nu uitziet is niet wat hij voor ogen had. Of wat hij voor ogen had goed is of niet kan ik niet over oordelen, dat vind ik lastig. Of het nu goed is of niet, is weer een andere discussie. Wel is de OVP zeker niet uniek. NP Hoge Veluwe staat ook een hek omheen, zwijnen die naar de prov. Utrecht komen worden ook afgeschoten, eigenlijk zijn de meeste ‘natuur’ gebieden in Nederland gewoon omhekt. Is het dan natuur? lastig…

 9. Volgens mij is de heer Vera ook dit project niet begonnen voor hij alle voors en tegens wist. En we kunnen nu eenmaal niet van alles maar domweg proberen in ons (te) kleine Nederland. De vraag is voor mij hebben we dit project nu echt nodig? Is er in Europa niet betere gebieden met meer mogelijkheden om dit project te realiseren!? Dat dit zou en gaat escaleren was ook op je vingers na te tellen. Zeker nu je de uitslag weet van het project….. En daar komen emoties bij kijken…ook daar hoef je niet voor geleerd te hebben. Wij (beesten houders) doen onze uiterste best om het welzijn van dieren op een zoon hoog mogelijk niveau te houden en te verbeteren daar staat deze manier van omgang met dieren haaks op. Ik ken u of uw werk niet persoonlijk maar gezien er staat dat het beroep wat u uit oefent natuur fotograaf is vraag ik mij in deze af wat uw expertise is in het houden dan wel beheren van beesten? Leuk om uw lezing in deze tot mij te nemen maar ondanks uw argumenten blijkt toch duidelijk dat het hier niet (meer) past. Succes met uw werk! Mvg O.C Smink

  • Beste O.C. Smink, hartelijk dank voor uw reactie. De strekking van mijn verhaal was niet zozeer vóór of tegen alswel op te roepen tot een dialoog op basis van verifieerbare bronnen en argumenten. Hoe langer ik hiermee bezig ben hoe minder goed ik weet wat ik nu vind. Ik heb mij zo mogelijk ingelezen en daarbij zoveel mogelijk de argumenten van alle kanten tot mij laten komen. Natuurlijk ben ik niet compleet en er blijft nieuwe informatie naar mij toe komen die ik dan ook dankbaar aanneem en in mijn reacties meeneem. De discussie is op zeer diverse vlakken te voeren die helaas te vaak door elkaar heenlopen. Zo kun je je afvragen of een dergelijk ‘experiment’ in Nederland wenselijk is, of je als mens überhaupt de natuur moeten willen (en kunnen) maken, of het huidige beleid wel past bij de ontwikkelingen en als laatste wat er nu moet gebeuren. Wat ik heb bereikt in deze is de enorme vlucht aan reacties, mensen die hopelijk van elkaar nieuwe feiten leren kennen en voor mijzelf dat ik steeds meer kennis tot mij mag nemen. Maar nogmaals… m,ijn eigen mening wordt steeds onduidelijker hoe meer ik hoor of lees.

 10. Dank je voor dit nuchtere blog. Uiteraard begrijp ook ik best hoe het de “emo’s” te moede is. Maar emotie is altijd al een slechte raadgever geweest en maakt situaties vaak enkel erger. Terwijl het echt niet moeilijk is om logisch na te denken. De bedreigingen van deze groep mensen aan het adres van even wie dan ook gaan mij veel te ver. Het is makkelijk om mensen mee te krijgen d.m.v. emotie. Vanuit emotie is al menig mens gelyncht, zijn ware veldslagen begonnen. Laat de liedjesschrijvers zich bij het maken van liedjes houden, ipv zichzelf opnieuw in de publiciteit te manouvreren ten koste van natuur en vooral dieren.

  • graag gedaan…. en over dat lynchen? Ik heb al diverse nieuwe woorden leren kennen 😉

 11. Jammer dat het bijvoeren plaatsvindt onder het mom van maatschappelijke onrust. M.i. volgt de Provincie – in tegenstelling tot Staatsbosbeheer – gewoon het advies op in ICMO 2, wat destijds door een leger van deskundigen is opgesteld. Onderstaand citaat:

  The overall conclusion of ICMO2’s ethical considerations is that long periods of food restriction
  resulting in large scale unnecessary suffering and subsequent starvation of animals as a result
  of living conditions partially created by man is morally not acceptable, and has to be prevented.

  vanaf december is door de enorme regenval geen voedsel meer voorhanden en wellicht hebben de demonstranten meer kennis van zaken dan menig deskundige, die het bijvoeren denigrerend wegzet als een emotionele actie zonder enige kennis van zaken.

  • Beste Famke, dank je wel voor je waardevolle aanvulling, zeker met de bron erbij. Wat ik echter niet weet is of hier gesproken wordt over structureel bijvoeren of slechts ten tijde van plotselinge voedselschaarste. De bronnen die ik heb geraadpleegd melden namelijk dat deze dieren, wat hun metabolisme betreft, niet gewend zijn aan enerzijds droog voer (lees: hooi) en anderzijds niet gewend zijn aan ineens plotseling voedsel ten tijde van grote schaarste omdat hun metabolisme op spaarstand is gezet.

   • Beste Johan,
    Ik zou graag willen dat u nu naar de OVP gaat en foto’s gaat maken van dezelfde plekken waar u nu foto’s van heeft geplubiceerd. De foto’s van u zijn in de verste verte niet de werkelijkheid van nu meer. Het gaat ook niet gebeuren dat er weer eten gaat groeien voor al deze kansloze dieren.
    Dieren gaan echt dood door de honger doordat ze opgesloten zijn en niet verder kunnen trekken om voesel te vinden.. Laat u niets wijs maken door SBB zij liegen en bedriegen.
    Groet van Alie Wekema

    • Beste Allie, ik ken de OVP ook in deze tijd van het jaar, ik ben bekend want ik heb er vele malen mogen rondlopen (juist in het afgesloten gebied). Het is voor mij dan ook geen nieuw beeld wat ik de afgelopen tijd heb gezien. Overigens zie ik zelfde beelden ook in diverse uiterwaarden gebieden waar het water hoog heeft gestaan en ook in de bossen waar ik inmiddels al meermalen dode reeën heb gezien. Overigens geeft u SBB de schuld maar SBB is uitvoerend, de provincie en politiek bepaalt het beleid. Richt u met al uw energie op de politiek, zij hebben de macht te veranderen en juist daar gebruikt de politiek op dit moment de hele discussie tbv verkiezingen.

   • De Engelse tekst is m.i. erg duidelijk en rechtvaardigt het bijvoeren want helaas te laat is opgestart met als gevolg de massale sterfte (door afschot na maanden van honger). Ik begrijp dat de tekst voor jou niet helemaal duidelijk is, wellicht iemand vragen om deze zin in het Nederlands te vertalen? Welke bronnen heb jij geraadpleegd m.b.t. metabolisme en spaarstand?

    • Seasonal adjustment of energy budget in a large wild mammal, the Przewalski horse (Regina Kuntz, Christina Kubalek, Thomas Ruf, Frieda Tataruch and Walter Arnold / The Journal of Experimental Biology 209, 4557-4565). en Adaptation strategies to seasonal changes in environmental conditions of a domesticated horse breed, the Shetland pony (Equus ferus caballus) (Lea Brinkmann, Martina Gerken and Alexander Riek / The Journal of Experimental Biology 215, 1061-1068). “Our results show that Shetland ponies exhibit signs of a winter hypometabolism indicated by reduced heart rate and Ts. Thus, domesticated horses seem to have maintained the capacity for seasonal adaptation to environmental conditions by seasonal fluctuations in their metabolic rate.”

 12. Natuurlijk heb je gelijk, Johan van der Wielen, de (wilde) natuur kan zich zonder mensen heel goed redden en reguleren. Waar ik mij zorgen om maak is dat iedereen voortdurend maar OP de bres wil springen, zonder enige kennis van en zich verdiepend in de Nederlandse taal. Een bres is nl. (zie Van Dale): een gat, een opening (in een verdedigingsmuur). Daar is het lastig OP springen, men kan wel eens ongelukkig ten val komen.
  (Vgl. in de bres springen – OP de barricaden).

  • Beste Ine, hartelijk dank voor je waardevolle aanvulling op Nederlands technisch gebied.

 13. Hear hear! Heel goed stuk. Ook ik heb me, zelfs zonder alle feiten te kennen, enorm verbaasd over alle emotionele reacties. Fijn om wat meer achtergrond te lezen!

   • Niets emotioneels Marca maar compleet de waarheid. Ga alsjeblieft eens kijken..

 14. Een stuk naar mijn hart. Ik ben al Aken bezig mensen duidelijk te maken dat je alles mag. Inden, maar wel gebaseerd op feiten en constructief.
  Ik erger me ook groen en geel aan de emo reactie’s die vaak zorgen voor handelen die de zaak verergeren in plaats van verbeterd. Het voeten van appels en peen veroorzaakt koliek en darmklachten. En zo veel dierenleed veroorzaken door onkunde. En dat terwijl het tegengestelde de bedoeling was.
  Bedankt voor het heldere stuk.

  • Dank je wel voor je bijval en fijne reactie

 15. Het is een voorlopig uniek gebiedje in Nederland, maar de echte tragiek is dat het nog niet is aangesloten op het Europese natuurnetwerk en dat wilde paarden, wilde runderen, wisenten en wilde zwijnen om maar wat te noemen nog niet echt bij de vrije natuur horen zoals wel al de vogels en vleermuizen. Men heeft het daar nog te weinig over in het publieke debat en meent dat door de mens teruggebrachte soorten er eigenlijk niet (meer) bij zouden horen in onze natuur. En die wolven, beren, elanden en lynxen moeten dan ook maar heel snel weer terug komen om de boel in evenwicht te houden, want dat menselijke gepruts met afschieten hoort er echt niet bij, evenmin als mensen die met hooibalen over hekken gaan gooien.

  • Beste Andries, ik denk dat je daar een goed punt aansnijdt! Dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk en jouw suggesties raken goede snaren. Dank.

 16. Dank voor dit uitgebreide en duidelijke verhaal Johan. Ook ik maak me – met de Oostvaardersplassen als mijn achtertuin – zorgen om de grote hoeveelheid dieren die daar nu aanwezig zijn en het feit dat ze zó weinig eten hebben en vel over been zijn (niet alleen als gevolg van de Siberische kou – dat is nu eenmaal de natuur – maar door het feit dat het gebied omsingeld is door hekken). Dat maakt me verdrietig om te zien, ook al stel ik dieren niet op gelijke voet met mensen – alles wat leeft, verdient respect. Iedere verse grasspriet die zich meldt, wordt meteen omsingeld door een groep grazers, zo zie ik dat al jaren hier. Brandnetels nemen hele stukken van het gebied over, basten van bomen worden massaal aangevreten en gaan dood daardoor. Ik veroordeel mensen die anderen bedreigen zoals nu gebeurd is en die niet op normaal niveau respectvol met elkaar in discussie kunnen gaan, maar hoop daarentegen ook dat er een oplossing komt voor de té grote kudde dieren op de vlakte. Migratie’tunnel’ zou wellicht kunnen helpen. Feit – in mijn ogen – is dat het project ingehaald is door z’n eigen succes en dát moet erkend worden door de instanties/organisaties/partijen die verantwoordelijk zijn hiervoor én daar moet wel iets aan gedaan worden.

  • Beste Saskia, dank je wel voor dit heldere betoog vol goede argumenten en ik denk dat je ware woorden spreekt!

 17. Duidelijk verhaal Johan! Eindelijk eens geen emotionele onzin. Mensen moeten eens stoppen met het toekennen van menselijke waarden aan dieren.

 18. Grote lappen tekst schrikken mij vaak af, maar deze heb ik helemaal gelezen als amateur natuurfotograaf en dus groot natuurliefhebber.
  Ik vind het een duidelijk en inzichtelijk stuk en ga dit ook zeker delen.
  Dank hiervoor.

 19. Jammer dat de tot nu enige werkzame oplossing zijnde pro-actief beheer (inclusief afschot) weer zo denigrerend wordt afgedaan.
  Ja, want dat de jagers, die zogenaamde dierenvrienden die dat dan moeten uitvoeren!
  Bah, wat een hypocriet gedoe, die fake dierentuin.

  • Beste Huub, dank voor je reactie. Ik ben niet denigrerend richting afschot maar ben wel van mening dat als je gaat schieten je dat moet blijven doen. Want ik vermoed dat er altijd groei zal blijven tot dit niveau en dus zit je met een gebied waar je jaarlijks moet gaan schieten. Is dat wat we willen? Lastige discussie waar ik, in tegenstelling tot helaas vele anderen, geen antwoord meen te hebben.

 20. Geachte Heer Van Der Wielen,

  Ik had een aantal vragen:

  1) Waarom doet u gekscherend over de gevoelstemperatuur?
  Immers, de gevoelstemperatuur is wel degelijk van belang bij alle (warmbloedige) levende wezens.

  U zegt: “De Siberische beer (om de dooddoener nog maar eens van stal te halen) is gewoon dol op dieren… of ze nou achter een hek staan of niet”.

  2) Is dat hek niet van essentieel belang? Immers, dat hek voorkomt dat dieren kunnen migreren.

  3) Waarom plaatst u bij dit verhaal alleen mooie beelden van de Oostvaardersplassen en niet van het kale landschap tijdens de winter?

  Zie b.v. dit filmpje, let niet op het commentaar of de doden dieren, maar bekijk slechts en alleen het landschap.

  https://youtu.be/plJOsn65lVU

  4) Wat vindt u van de menig van, Frank Berendse? Hoogleraar natuurbeheer, verbonden aan de Wageningen Universiteit.

  Zie deze link:

  https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/157782/hoogleraar-haal-grote-grazers-uit-oostvaardersplassen

  Mag ik u bij voorbaat danken voor uw antwoord,
  met vriendelijke groeten,

  Mike

  • Beste Mike, dank voor uw uitgebreide reactie en vragen. Ik doe gekscherend om de ‘gevoelstemperatuur’ omdat ik mij vanuit ijskoud Scandinavië hebt gestoord aan de overdramatisering die ik op de Nederlandse media heb gelezen en gehoord. Dat het koud is, snap ik. Dat mens en dier het koud hebben gehad ook. Maar dat ligt niet zozeer aan de temperatuur of Oostenwind, want die zijn verre van extreem voor ons klimaat, maar aan het feit dat wij het enerzijds niet meer gewend zijn door de enorm zachte winters van de afgelopen jaren en anderszijds ik een behoefte proef om dingen heftiger aan te zetten dan ze zijn. Wat het hek betreft kunt u in mijn verhaal lezen dat ook ik niet gelukkig ben met het hek. Wat dat betreft zijn wij het dan ook gewoon eens. Echter, het hek is op dit moment een afscheiding voor de dieren, toen er destijds 53 herten werden uitgezet was het afgesloten gebied vele malen groter dan deze kudde überhaupt kon bestrijken. Het invasieve karakter van de herten heeft de populatie uit laten groeien tot de fysieke grenzen terwijl deze oorspronkelijk meer dan groot genoeg was. Wat beeld betreft was ikzelf, zoals ik begin met schrijven, niet in Nederland om deze beelden te maken. Ik heb dan ook uit archief geput en daarbij geprobeerd een mix te kiezen tussen dood en leven in de hoop dat ik daarmee zo veel mogelijk openheid zou kunnen laten zien i.p.v. partij te trekken. De strekking van het verhaal is niet goed of fout maar mensen aan het denken te zetten zich eerst meer te verdiepen. Wat uw laatste punt betreft van Frank Berendse, ik zal eerlijk bekennen dat ik daar met gemengde gevoelens naar kijk. Zijn plan van moeras betekent dus dat alle grazers weg moeten (hoogstwaarschijnlijk geschoten want bijv. de runderen mogen wettelijk niet verplaatst worden omdat ze niet onder de vee wet vallen, ze hebben geen oormerk en geen eigenaar). Daarnaast is een moeras in mijn ogen niet haalbaar omdat een moeras uit zichzelf nooit moeras blijft maar altijd ontwikkeld naar dichtgroeien en dus uiteindelijk bebossing. Het huidige moerasdeel blijft open door de ganzen die tijdens de rui periode het moeras in trekken en leven van jonge rietscheuten. Wanneer de grazers weggaan is er geen gras meer voor de ganzen (ganzen hebben laag gras nodig) waardoor die ook weg zullen trekken. Dan is maar de vraag waar die 400.000 ganzen ineens heen zullen gaan, landbouwgronden? Het moeras zal dan hoogstwaarschijnlijk snel dicht gaan groeien of we moeten daar als mens ook continu in gaan grijpen door baggeren en openhouden netzoals ook moet gebeuren in Wieden en Weerribben gebieden. Voor moeras is continu reuring nodig om het open te houden zoals veen baggeren (zoals in het verleden) of (over)stroming door rivieren en/of zee zoals in een echte delta. Een moeras is een tussenstadium wat in mijn ogen alleen op deze plek houdbaar is door ook continu ingrijpen en beheer. U ziet, het is en blijft een heel erg lastige kwestie waar ik geen antwoord op heb en zelfs nog bezig ben een echte mening over te vormen.

 21. Natuur kan niet bestaan tussen hekken,dit hele project is dus per definitie mislukt.

  • Beste Mat, ik snap je emotie en respecteer die. Echter, het hek is op dit moment een afscheiding voor de dieren, toen er destijds 53 herten werden uitgezet was het afgesloten gebied vele malen groter dan deze kudde überhaupt kon bestrijken. Het invasieve karakter van de herten heeft de populatie uit laten groeien tot de fysieke grenzen terwijl deze oorspronkelijk meer dan groot genoeg was. Ik vind het een enorm lastige discussie waarin ikzelf liefst wat minder stellig ben. Immers, wat is natuur? Is dat datgene waar wij als mens geen invloed op uitoefenen? In dat geval hebben wij nagenoeg geen natuur meer in Nederland want overal grijpt de mens in. Dat de herten nu fysiek begrenst worden klopt, maar dieren worden altijd begrenst door hun biotoop. Of openstelling van hekken werkt is maar de vraag, het zou kunnen maar het zou zelfs ook kunnen dat de herten nooit naar de Veluwe gaan. Allemaal onzekerheden. Lastig blijft het.

 22. Mooie foto’s maar waarom geen foto’s van de huidige situatie in de Oostvaardersplassen zoals de uitgestrekte kale vlaktes. Is de foto met de schedel van het rund genomen in de Oostvaardersplassen? Volgens de website op Staatsbosbeheer worden namelijk alle dode paarden, runderen en een gedeelte van de edelherten afgevoerd.

  • Beste Aad, hartelijk danken voor je reactie. Deze foto is inderdaad in het gebied genomen, blijkbaar was dit dier niet geruimd of niet bij tijds gevonden. Daarvoor verwijs ik graag naar SBB, ik weet daar ook het mijne niet van. Groet Johan

   • Helaas geen reactie op de opmerking m.b.t. de foto’s. Mag de lezer de rauwe werkelijkheid niet zien? Wist jij dan niet dan alle dode koeien, paarden en het grootste gedeelte van de edelherten wordt geruimd en geen onderdeel maken van de “natuurlijke processen” in de OVP? De kadavers gaan overigens naar Rendac, een vuilverwerkingsbedrijf. Foto’s van het ruimen met groot materieel kan je vinden op #ovp of #oostvaardersplassen.

    • Beste Aad, excuses, die vraag had ik inderdaad niet beantwoord. De reden dat ik geen recent beeld heb gebruikt is dat ik simpelweg niet in Nederland was om zelf te gaan kijken (zie mijn inleiding). Daarnaast zou ik ook geen foto plaatsen vanaf alleen maar de zijlijn maar zou ik te allen tijden kijken of ik een algemeen beeld kan schetsen van meerdere plekken. Beelden zijn zou rauw als dat je zelf interpreteert, wanneer ik nu langs de rivier uiterwaarden rijd zie ik gebieden die er nog veel ‘erger’ uitzien. Dat komt dan echter door het hoge water waardoor alles dor en doods lijkt. Beeld is heel krachtig maar foto’s die een eerlijk beeld schetsen ipv in te spelen op menselijke emotie zijn lastig te maken. Ik ken de beelden uit de media en bekijk ze met een fotografen / journalistiek oog. Ik herken daarin veel van de menselijke emotie. Dat is prima maar niet automatisch dé waarheid, het is zoals wij ze interpreteren. Overigens, als je mijn verhaal goed hebt gelezen wil ik niemand overtuigen over vóór of tegen maar mensen aanzetten de discussie te voeren op basis van feiten en verifieerbare argumenten en niet op basis van emotie of gevoel. Het is mij dan om het even of je voor of tegen bent, als de discussie maar constructief en respectvol verloopt. Helaas heb ik al meerdere reactie ontvangen met weinig respectvolle bewoordingen, dat is spijtig. Over het ruimen, dat zou prima kunnen allemaal maar nogmaals… dat is niet aan mij maar aan de politiek of SBB om daar iets over te vinden. Ik ben fotograaf, ik leg slechts vast en probeer mijzelf een objectief beeld te vormen en aan te zetten dat ook te doen. Niet meer en niet minder.

 23. Hallo Johan, je maakt gebruik van beperkte bronnen zoals dierenarts Luten waarvoor de Oostvaardersplassen gewoon werk is. Als je de broedvogelrapporten zou lezen zou je weet hebben van de echte ontwikkelingen in het gebied, zowel in het moeras als op de grassteppes. Daarin staat ook dat de muizen, mollen, egels, hazen en reeën verdreven zijn door de 5.000 dieren (herfststand) die gemiddeld 2500 hectaren ter beschikking hebben. Tuurlijk, het geeft prachtige plaatjes zoveel dieren maar als je je realiseert dat ze ingevoerd zijn door de mens geeft dat toch te denken over waar je mee bezig bent. Is dit nog natuurfotografie of een extensieve versie van het Bayerische Wald? Maakt niet uit als de mensen het leuk vinden en met een fijn gevoel naar huis gaan. Maar net zoals jij ga ik uit van de ratio en die vind je bij de onderzoeksrapporten en niet bij een quootje op radio en TV. Tip: lees wat Berendse, Bijlsma, van Vuure of Louwe Kooijman van de grote grazers in de OVP vinden. En hun invloed op de echte natuur daar.

 24. Bedankt voor je duidelijke verhaal. Een goede fotograaf maakt meer dan alleen plaatjes, dat blijkt. Inderdaad, haast niemand realiseert zich goed wat natuur in elkaar steekt.
  Ik ga dit delen.

 25. dit is een heel duidelijk onafhankelijk verhaal dat bruist van kennis over de natuur

  • dank je wel, dat was inderdaad het doel

 26. Mooi stuk met duidelijke en heldere uitleg. Ik hoop echt dat ook de voorstanders/actievoerders van het bijvoeren dit lezen en zich zo meer verdiepen in de materie.

 27. Citaat uit het artikel: “En ondanks dat ik van mening ben dat er een evenwicht ontstaat in dit gebied zet ook ik mijn vraagtekens bij het feit of wij als mens wel dit soort gebieden moeten creëren waarbij wij beslissen over wat er moet samenleven.”
  Hier raakt de auteur de kernvraag. Een gebied braak laten liggen is misschien een goed experiment: Kijken hoe het er over honderd jaar uitziet als je de zogenaamde natuur haar gang laat gaan…
  Maar een gebied creëren en er dan (grote) beesten in plaatsen waarvan je niet weet of ze er ooit zullen kunnen bestaan is onverantwoord gespeel. Er is al genoeg Lijden op de wereld en vragen over evenwicht in de natuur kun je heel goed met computersimulaties bestuderen.
  Laten we niet vergeten: Nederland is een kikkerlandje. Dus misschien iets doen met kikkers?
  En nog een vraag: Wat hadden de initiatiefnemers van dit project eigenlijk ooit als doel voor ogen?
  RS

 28. Heel goed geschreven artikel,Johan.
  Ik heb het helemaal gelezen en ik hoop dat veel mensen dat doen.
  De natuur,en het respect er voor, in onze nabije omgeving is immers van groot belang!

 29. Beste Johan, wat ben ik blij met dit stuk. Ik heb geprobeerd het op Twitter en Facebook aan de schreeuwende menigte duidelijk te maken. Ik zal het met liefde delen, maar……De mensen die het zouden moeten lezen, lezen het niet. Daarvan ben ik overtuigd: want die mensen verdiepen zich dus niet in de materie! Maar ik ben echt heel blij dat iemand mijn gedachten zo precies weet te verwoorden.

  • Dankjewel voor het delen, meer kunnen we niet doen

   • De schreeuwende menigte, zo wordt de tegenpartij “afgedaan”. Wordt er andersom wél geluisterd dan? Worden de andere meningen wél gelezen dan? Ik vind zo’n opmerking getuigen van weinig respect. Ik lees meerdere meningen en vorm mijn eigen mening. Ik verdiep mij wel degelijk in de materie. En kan niet anders dan concluderen dat het een mislukt experiment is, bedacht achter een bureautje door de mens. En daar worden deze dieren de dupe van. Ik vind dat er teveel dieren in een te klein gebied moeten lijden… en maar volhouden dat het natuur is. Natuurlijk sterven er dieren in de natuur. Maar moet dat in dit afgesloten, kleine gebied op zo’n gruwelijke massale manier? Door uithongeren?? Waar zijn we mee bezig? Ik zeg niet dat bijvoeren de oplossing is, het is een tijdelijke pleister om deze dieren een langzame hongerdood te besparen. In Duitsland is een gebied met Koniks waar bv elk jaar de enters worden uitgehaald en verkocht. Waarom zou zoiets niet kunnen in Nederland? Dus de schreeuwende menigte leest dit wel degelijk, maar heeft net zoals u een eigen mening. Wij zouden hetzelfde over u kunnen zeggen…. toch…? Maar ik respecteer én lees ook andermans meningen… zou u ook eens moeten doen…..

    • Beste Marjolijn, dank je wel voor je betoog waar voor mij veel passie voor de dieren uit spreekt. Dat is enorm fijn en ik hoop dat niet alleen in de OVP maar overal in Nederland mensen zich op eenzelfde wijze willen inzetten voor de natuur en de dieren. Dank ook voor de moeite die je hebt genomen om hier te reageren. Ik heb mij zeker ingelezen in veel verschillende meningen maar heb geprobeerd mij vooral door feiten te laten leiden met verifieerbare bronnen.Ik begrijp uit uw betoog dat u het op bepaalde punten niet eens bent met wat ik schreef, echter de strekking van mijn verhaal is niet dat ik het eens ben met het huidige beleid maar dat ik oproep tot discussie op basis van feiten. Als u dan ook andere bronnen voor mij heeft die een ander beeld schetsen dan wat ik – in mijn beste inzet – heb geraadpleegd wil ik u uitnodigen om die aan mij door te zetten opdat ik op open wijze kan vergelijken en evt. correcties aan kan brengen op mijn verhaal.

 30. Goed geschreven en dank daarvoor. Goed artikel.

 31. Dankjewel Johan voor je prima omschrijving betreft de Oostvaardersplassen, ook ik was van mening dat bijvoeren de enigste oplossing zou zijn om het dierleed te beperken. Maar jij hebt mij overtuigt dat het beter is om niet bij te voeren, heb veel geleerd van jou, hier mijn dank voor. Ook ik ben een groot natuurvriend en bezorgd over de toekomst van bevers en wolven over vlinders en bijen en zo kan ik nog verder gaan. Hoop van ganze harte dat voor mijn kinder en kleinkinderen nog heel veel gezonde natuur over blijft waar ieder wesen zijn plaats heeft.

 32. gelukkig zijn er nog mensen die het snappen, dank voor dit heldere epistel Johan

Comments are closed.