Voorwaarden workshops, reizen, nieuwsbrief

 

 

Hieronder zijn alle voorwaarden beschreven omtrent de dag-, avond- en waddenworkshops alsook de fotografiereizen en nieuwsbrieven. Lees deze goed door, door u aan te melden voor één van deze fotografische cursusactiviteiten verklaart u zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Dag-, avond- en waddenworkshops

Inschrijving

Inschrijven voor de fotografie workshops en reizen van Johan van der Wielen geschiedt via de website www.johanvanderwielen.nl. Bij deze aanmelding wordt u om de volgende gegevens gevraagd:

 • Naam
 • Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Email adres
 • Mobiele telefoonnummer

Wanneer u zich heeft ingeschreven staat voor u een plek gereserveerd voor de betreffende workshop, u ontvangt hiervan een geautomatiseerde bevestiging met betalingsinstructie. Let op: de inschrijving is pas definitief ná het betalen van het verschuldigde bedrag. Wanneer er meer mensen inschrijven dan het maximum aantal deelnemers geldt de volgorde van binnenkomst van betaling. Alle benodigde informatie voor de workshop of reis, zoals tijden, locatie en wat u mee moet nemen, kunt u terugvinden op de pagina van de betreffende workshop of reis. De prijs van de cursussen staan aangegeven bij de betreffende fotocursus.

Betaling

Het verschuldigde bedrag, zie de betreffende workshop of weekend, moet worden overgemaakt naar:

 • ING rekeningnummer: NL02 INGB 0006 4525 21 (BIC: INGBNL2A)
 • Ten name van Johan van der Wielen, te Elst (Ut)
 • Onder vermelding van naam èn de betreffende fotocursus met datum

Let op: U ontvangt géén bevestiging van betaling. Wilt u een bevestiging of separate factuur, neemt u dan contact op met workshop@johanvanderwielen.nl

Weersverwachting en verplaatsing cursus

Hoewel het in Nederland af en toe heerlijk kan spoken met het weer, zijn juist momenten tussen buien door fotografisch gezien ontzettend interessant. In principe gaat de workshop daarom altijd door. Voor bepaalde workshops is het weer en licht echter van cruciaal belang. Ook kan de weersverwachting zó slecht zijn dat doorgang van de workshop geen optie is. Daar het weer echter een externe factor is die inherent is aan natuurfotografie wordt geen geld gerestitueerd wanneer de cursus verplaatst wordt wegens de weersverwachting. Wel kan, wanneer deelname op de alternatieve datum niet mogelijk is, kosteloos worden overgeboekt naar een andere workshop.

Annulering en voorwaarden restitutie

Annulering kan per e-mail en per telefoon en kan zonder opgaaf van reden.

 • Tot 4 weken vóór de datum van de fotocursus kunt u kosteloos annuleren en krijgt u het gehele bedrag terug.
 • Tussen 4 weken en 1 week wordt de helft van het bedrag rekening te brengen.
 • Bij annulering binnen één week vóór de fotocursus is geen restitutie meer mogelijk.

Wanneer de workshop wordt verplaatst, zie hiervoor de voorwaarde rond weersverwachting, is geen restitutie mogelijk; wel kosteloze overboeking naar een ander workshop. Wanneer de cursus volledig geannuleerd wordt door de organisator wordt deelnemer geïnformeerd en is kosteloze overboeking naar een andere cursus of restitutie van het bedrag mogelijk.

Specifieke voorwaarden waddenworkshops

Bij de waddenworkshops zit accommodatie, huur fietsen (luxe met versnellingen) en vol pension inbegrepen. Kosten boot, parkeren bij de boot en terugweg op het eiland per bus zijn niet inbegrepen. Wanneer u zelf een fiets huurt of eigen fiets meeneemt is geen korting op de deelnemersprijs mogelijk. Het meenemen van partner, vriend of vriendin, die zelf niet meedoet met de cursus is wegens het kleine aantal kamers, verstoring van de cursus en administratieve handelingen, slechts zéér beperkt en pas na overleg mogelijk. Met de accommodatie is afgesproken dat alle afspraken over kamers of maaltijden via 'Johan van der Wielen ~ natuurfotografie' zullen lopen. Het is niet de bedoeling zelf afspraken met de accommodatie te maken. 

Buitenlandse fotoreizen naar Finland en Lofoten

Inschrijving

Vanaf 2017 is mogelijk om de fotoreizen naar Finland en Lofoten rechtstreeks bij Taiga Travel / 'Johan van der Wielen ~ natuurfotografie' te boeken. Bij deze aanmelding wordt u om de volgende gegevens gevraagd:

 • Naam
 • Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Email adres
 • Mobiele telefoonnummer
 • Of wij voor u de vluchten moeten regelen

Wanneer u zich heeft ingeschreven staat voor u een plek gereserveerd voor de betreffende reis, u ontvangt hiervan een geautomatiseerde bevestiging met betalingsinstructie t.a.v. de aanbetaling.

Verder ontvangt u na uw boeking een mail met nadere informatie en een boekingsformulier wat u ingevuld dient te retourneren. Hierin kunt u bijv. uw dieetwensen opgeven maar ook zal daarin gevraagd worden naar noodzakelijk verzekeringsgegevens, paspoort gegevens t.b.v. het boeken van de vlucht, etc.

Vluchten

Wij kunnen voor u de vluchten boeken waarop deze is gebaseerd. De hoogte van de aanbetaling is indicatief voor de prijs van de tickets. Pas wanneer de reis definitief garant is (minimaal aantal deelnemers bereikt) zullen wij de tickets boeken tegen de op dat moment meest gunstige prijs. Wij berekenen deze prijs zonder verdere administratiekosten aan u door. De definitieve reissom bedraagt uiteindelijk de kosten voor reis, plus de uiteindelijke kosten voor het tickets minus de reeds door u gedane aanbetaling.

U kunt ook besluiten zelf uw vluchten te boeken, bijvoorbeeld wanneer u de reis wil verlengen met eigen bestemmingen. In dat geval laten wij u meteen weten wanneer de reis garant is en bedraagt de uiteindelijke reissom de kosten voor de reis minus de reeds door u gedane aanbetaling.

Betalingsgegevens aanbetaling en definitieve reissom

De gegevens voor aanbetaling ontvangt u in de geautomatiseerde bevestigingsmail. Van het restbedrag ontvangt u een separate factuur wanneer de reis garant is gekomen èn uw vluchten geboekt zijn. De verschuldigde bedragen moeten worden overgemaakt naar:

 • ING rekeningnummer: NL02 INGB 0006 4525 21 (BIC: INGBNL2A)
 • Ten name van Johan van der Wielen, te Elst (Ut)
 • Onder vermelding van naam èn de betreffende fotoreis met datum

Let op: U ontvangt géén bevestiging van uw aanbetaling. Wilt u een bevestiging of separate factuur, neemt u dan contact op met workshop@johanvanderwielen.nl

Annulering en voorwaarden restitutie

Annulering door Taiga Travel / 'Johan van der Wielen ~ natuurfotografie'

Mocht de reis door ons worden geannuleerd (bijv. wegens te weinig aanmeldingen) zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Wanneer er door ons nog geen tickets zijn geboekt ontvangt u de reeds door u betaalde bedragen retour, aanbetaling en evt. rest reissom. Wanneer er al wel tickets voor u zijn geboekt ontvangt u de reeds door u betaalde bedragen retour (aanbetaling en evt. rest reissom) minus de kosten van uw ticket en daarnaast uw ticket. Wanneer het ticket eenmaal is geboekt kan deze niet meer worden geannuleerd, u heeft echter wel recht op het ticket en zal deze van ons ontvangen.

Annulering door de reiziger

Bij annulering door de reiziger gelden de volgende voorwaarden voor verschuldigde bedragen:

Reissom:

 • Bij annulering tot 8 weken voor vertrek: 15% van de reissom
 • Bij annulering tussen de 8 en 6 weken voor vertrek: 30% van de reissom
 • Bij annulering tussen de 6 en 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom
 • Bij annulering tussen de 4 en 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom
 • Bij annulering tussen de 2 en 1 week voor vertrek: 90% van de reissom
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Vlucht tickets

 • Wanneer de tickets reeds zijn geboekt ontvangt u uw ticket
 • Wanneer er nog geen tickets zijn geboekt wordt het bedrag met de door u verschuldigde of te restitueren bedragen verrekend.

Inschrijving nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Vanaf 1 oktober 2009 is het wettelijk verboden ongevraagde nieuwsbrieven te versturen. Middels het vinkje in het inschrijfformulier gaat u akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven van 'Johan van der Wielen ~ natuurfotografie' over ontwikkelingen, nieuwsberichten, aankondigingen, tips, workshops, nieuwe planning, activiteiten van Johan van der Wielen, etc. In iedere nieuwsbrief is een link aanwezig waarmee u zich zonder opgaaf van reden af kunt melden.

Hoe gaat 'Johan van der Wielen ~ natuurfotografie' om met uw persoonsgegevens?

T.b.v. uw persoonsgegevens is een separaat privacy verklaring opgesteld, deze kunt u hier vinden

Aansprakelijkheid

 • 'Johan van der Wielen ~ natuurfotografie ~' kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de deelname aan een fotoworkshop, waddenworkshop of fotografiereis die door 'Johan van der Wielen ~ natuurfotografie ~' en/of Taiga Travel wordt georganiseerd of gefaciliteerd.
 • Van deelnemers aan dag-, avond- of weekendworkshops of fotografiereizen wordt verwacht dat zelf zorgdragen voor een verzekering tegen schade en/of annulering.
 • Bij sommige dag-, avond- of weekendworkshops of fotografiereizen wordt gewerkt met leveranciers en/of derde partijen. Hoewel deze partijen met zorg zijn geselecteerd door 'Johan van der Wielen ~ natuurfotografie ~' en/of Taiga Travel kunnen 'Johan van der Wielen ~ natuurfotografie ~' en/of Taiga Travel niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door derden.