Gebied: Schiermonnikoog

Klein, maar een reus in fotografische mogelijkheden. Zo kun je Schiermonnikoog misschien nog wel het beste samenvatten. De vogelfotograaf krijgt duizenden steltlopers voorgeschoteld, landschapsliefhebbers worden getrakteerd op spectaculaire wolkenluchten en de macrofotograaf kan zich uitleven op de ongekend uitbundige plantenwereld.
 

Deze gebiedsbeschrijving is verschenen op platform Natuurfotografie.nl

 

Kleinste bewoonde Waddeneiland

Schiermonnikoog is het kleinste bewoonde Waddeneiland en in zijn geheel een nationaal park. Behorend tot provincie Friesland ligt het boven het Lauwersmeergebied in Groningen. Het eiland is maar 18 kilometer lang en er wonen minder dan 1000 inwoners in één pittoresk vissersdorpje. Op dit autovrije eiland doe je alles op de fiets en met 30 kilometer aan fietspad kun je zo bijna overal komen.

Toch heeft dit kleine eiland een enorme diversiteit aan landschapstypen, flora en fauna. Kweldergebieden met slenken en kreken, het wad met typerende wadvogels, duinen met luwe duinvalleien waarin zeldzame planten groeien, strand met misschien wel de mooiste embryonale duinvorming, rif en groene strand waarop planten langzaam het zand bezetten, de grote zoetwater Westerplas met veel watervogels, poldergebieden met weidevogels en bosgebieden waarvan kleine berkenbosjes regelmatig onderwater staan. Vanaf  15 april t/m 15 juli is het oostelijk deel vanaf het Willemsduin afgesloten wegens vogelbroedseizoen.

Diversiteit van het eiland

Bloemrijke kwelder. Baken in de nacht, de vuurtoren van Schiermonnikoog. Orchideeën in de duinvalleien. Engels gras. Zonnende zeehonden op het Noorderstrand.

Ideaal voor

Het eiland biedt volop mogelijkheden voor iedere vorm van natuurfotografie. Tot begin april kun je er vooral genieten van de echte Hollandse wolkenluchten en mag je de wandeling naar het Willemsduin ondernemen voor het vogelbroedseizoen het oostelijk deel van het eiland afsluit. Kijk bij deze wandeling goed naar eb en vloed want de vele kreken die je passeert lopen snel vol en zorgen voor pittige doorwadingen als je op het verkeerde moment loopt. Daarnaast zijn de zonsop- en ondergangen aan de wadkant te vinden, zeker met afnemend tij kun je dan prachtige reflecties krijgen van de eerste of juist laatste kleuringen.

Het voorjaar tot juni staat in het teken van de voorjaarsplanten en de vele terugkerende of doortrekkende vogels. In de kwelder wordt je begroet door het gezang van de veldleeuweriken, de lepelaars waden er rond en het Engelse gras zorgt dan voor een diep roze zee. De zonsop- en ondergangen verplaatsen zich naar Noordzeekant van het eiland wat totaal andere beelden geeft.

Juni is dé maand voor de bloeiende planten, vele (zeldzame) orchideeënsoorten en echte kwelderplanten.

Vanaf  augustus begint het zeekraal rood te kleuren aan wadkant en in de kwelders, waarna de herfst eerder dan op de wal zijn intrek doet. Oktober en vooral november zijn de maanden van de stormen en heftige elementen, spannend, uitdagend maar bereid je wel goed voor! Het is niet ongevaarlijk om met stormweer op het strand of bij het wad te staan.

Wil je rust voor je foto’s? Kijk dan uit voor weekenden en de zomervakantie: veel dagjes toeristen die rondfietsen.

Portfolio

Wil je meer beelden zien van Schiermonnikoog? In het portfolio staan twee galleries die de magie van het eiland in beeld brengen: Wadden: licht en kleur en Abstracte impressies van een eiland.

Wadden workshops

Driemaal per jaar gaat Johan met cursisten op pad naar Schiermonnikoog. In drie dagen laat hij je het hele eiland zien met al zijn facetten, van strand tot duin, van kwelder tot wad en van zonsopkomst tot nacht. In mei en juni vindt de Waddenworkshop Schiermonnikoog plaats met nadruk op landschap- en macrofotografie, in september vindt de Gevorderde workshop Schiermonnikoog: Beeldverhaal en thematiek plaats.