Kievitsbloem in Nederlandse 'natuur'. De toren van de Notre Dame staat nog maar het vuur rukt op...

De brandende Notre Dame, symbool voor Onze Moeder Aarde

 

Notre Dame 6x zoveel waard als Nederlandse natuur

"Het restaureren van de afgebrande Notre-Dame in Parijs moet volgens de Franse minister van Cultuur Franck Riester geen probleem zijn, zei hij tegen de Franse televisiezender France 2. Volgens hem is er al meer dan 800 miljoen euro opgehaald." (bron nu.nl). 800 miljoen, wat een astronomisch bedrag. Ik heb hier weinig gevoel bij. Voor mij is een huis van een half miljoen euro als natuurfotograaf niet op te brengen. Het restaureren van een kerk heeft echter al 1600x mijn onbetaalbare huis opgehaald. Een klein dorp aan onbetaalbare huizen. 800 miljoen, dat is bijna 100 x zoveel als het aantal soorten op aarde: dieren, planten, schimmels, eencelligen èn algen bij elkaar! 800 miljoen, dat is 20.000 x de aarde rond.

Geen Notre Dame in vuur en vlam maar wel net zo verontrustend...

Geen Notre Dame in vuur en vlam maar wel net zo verontrustend...

Nu moet ik bekennen dat ik beleidsstukken niet heel goed ken maar een snelle speuractie bij de rijksoverheid leert mij dat dit bedrag zeker 6x zo hoog is als er dit jaar zal worden geïnvesteerd in natuurbeheer. Mocht ik het fout lezen... corrigeer mij gerust, nogmaals, dit is niet mijn vakgebied. Toch als je dit goed gaat bekijken is er dus binnen 12 uur 6x zoveel geld ter beschikking voor een oud gebouw als voor een jaar natuur in Nederland. Of nog plastischer, zoals ik via via op facebook las:

"A 850 year old church burns, everyone is in tears. Burn a rain forest that stood for millennia and no one cares."

SBB: Staats Boskap Bedrijf

Hoeveel onze natuur waard is wordt ook keurig gedemonstreerd door de keuzes van zowel overheid als onze voormalige staats natuurorganisatie. Sinds Staatsbosbheer hun eigen broek op moeten houden houden ze zich bezig met zware kaalslagen in onze bossen met houtverkoop als doel. Zelfs tegen hun eigen beleidsregels in zo moppert inmiddels zelfs de oud directeur. ,,Waar gehakt wordt vallen spaanders, maar dit financieel gedreven bosbeheer gaat ten koste van biodiversiteit en klimaat - , aldus Frits van Beusekom. "Drie jaar lang heb ik de werkzaamheden gevolgd en afgezet tegen hun eigen Bosvisie, en andere - wettelijke - normen voor duurzaam bosbeheer. Wat doet Staatsbosbeheer, en wat staat er beschreven? Het matchte hoegenaamd nooit met elkaar. Voor mij is dat een teken aan de wand. Staatsbosbeheer is zo productiegedreven geworden, dat het bosbelang wordt veronachtzaamd. Een gevolg van de opgelegde marktwerking."

Onder het mom van 'verjonging' en 'schoonheid' heeft hout meer economische waarde dan de noodzakelijk CO2 opname....

Onder het mom van 'verjonging' en 'schoonheid' heeft hout meer economische waarde dan de noodzakelijk CO2 opname....

Het NRC kopt op 6 februari 2019 zelfs met "Hoe Staatsbosbeheer zijn eigen draagvlak wegkapt." Nog buiten het feit dat je af kunt vragen of je dit natuurbeheer kunt noemen en of wij onze spaarzame bossen in Nederland ten prooi moeten laten vallen aan een dienst die door onverantwoordelijke bezuinigingen van kabinet Rutte-1 in 2010 ineens zijn eigen boontjes moet doppen... moet je ook nadenken over de gevolgen richting klimaatverandering, CO2 toename en biodiversiteit. Waar ons kabinet blijkbaar slechts 1/6 van het Notre Dame restauratie budget ter beschikking stelt aan o.a. biodiversiteit, helpt een voorheen rijksorgaan één van de belangrijkste plekken voor biodiversiteit onder het mom van verjonging om zeep. En waar de oude bomen misschien niet echt divers waren of zelfs 'natuur' (veel bossages op bijv. de Utrechtse Heuvelrug zijn nog steeds voormalige mijnbouwbossen) hielpen ze wel een stuk meer mee aan de opname van CO2 dan die paar jonge boompjes die ervoor teruggepland worden. Misschien is de klimaatproblematiek wel belangrijker dan de plaatselijke biodiversiteit, verjonging of ... ons menselijke idee van 'mooie' natuur.

Het weer wordt extremer door klimaatsverandering. Hoe lang kunnen wij het water nog buiten houden?

Het weer wordt extremer door klimaatsverandering. Hoe lang kunnen wij het water nog buiten houden?

In dit licht heeft, zo schrijft het NRC op 10 april 2019, Natuurmonumenten inmiddels toegezegd voorlopig te kappen met kappen. "De strijd tegen klimaatverandering vraagt om meer bos dat CO₂ kan verwerken. Toch wordt er elk jaar juist meer bos gekapt dan er wordt aangeplant. Een analyse die eind 2017 is gepubliceerd in vakblad Natuur, Bos en Landschap laat zien dat de oppervlakte bos in Nederland sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare is afgenomen. Per jaar is gemiddeld 3036 hectare bos verdwenen, wat slechts deels gecompenseerd wordt door de jaarlijkse aanplant van 1686 hectare nieuw bos."

Schiet mij maar lek...

De Notre Dame - Onze Moeder Aarde

Natuurlijk is de Notre Dame een symbool uit de geschiedenis en ook ik vond het eng te zien hoe zo'n monument binnen een paar uur te gronde dreigt te gaan. Maar tegelijk bedacht ik mij de symboliek: de Notre Dame, groot en statig als symbool voor onze aarde - letterlijk Onze Moeder Aarde. Voor de Parijzenaars is de Notre Dame een vanzelfsprekenheid, zoals de aarde voor de mens vanzelfsprekend is. De Notre Dame is er altijd al geweest en niemand staat er bij stil dat hij überhaupt aan te tasten is. Onderhoud blijkt een sluitpost, zo kopt NU.nl. Precies zoals wij met onze aarde, onze natuur en ons klimaat omgaan,. Vanzelfsprekendheid zonder onderhoud. En dan komt het vuur - de mens - en in een fractie van de tijd dat de Notre Dame symbool is geweest van pracht en praal... weet het vuur het grotendeels te verwoesten. Zoals de mens binnen no-time onze aarde weet te verwoesten.

2019 - de toren valt

Wanneer is dan het 'nu'? Ik denk dat het 'nu' het moment is dat de toren valt, velen hebben dit moment gezien. 2019, de toren en het dak zijn inmiddels reddeloos verloren, zoals vele kostbare natuurgebieden en diersoorten op onze planeet inmiddels reddeloos verloren zijn. Dappere natuur-brandweerlieden zijn begonnen met redden, maar is het genoeg? Is het voldoende en is het nog op tijd?

De nazaten van de afgevallen containers in de Noordzee èn onze vraag naar goedkope spullen uit China...

De nazaten van de afgevallen containers in de Noordzee èn onze vraag naar goedkope spullen uit China...

Van de Notre Dame weten we inmiddels de uitkomst, de markante voorgevel met beide klokkentorens zijn gered, evenals vele glas-in-lood-ramen en kostbare relikwieën. De uitkomst van het razende vuur over Onze Moeder Aarde is nog niet zo zeker. Ik denk dat we onze markante planeet, met kostbare planten en diersoorten, alleen kunnen redden als we het aantal brandweerkrachten vertienvoudigen, misschien wel verhonderdvoudigen. Dat betekent dat we alles op alles moeten zetten. Dat klimaatverandering absoluut een halt toegeroepen moet worden, inzetten op duurzame energie en onze eigen trots opzij moeten zetten voor misschien minder mooie bossen maar wel bossen die een veelvoud van de CO2 op kunnen nemen dan wat ze nu doen.

Eigen verantwoordelijkheid!

We moeten nog veel meer eigen verantwoordelijkheid gaan nemen en samen de brand gaan blussen. Dus niet stemmen op een partij die de gaskraan juist open wil draaien terwijl jij in een risico gebied woont. Het is diezelfde partij die klimaatverandering afdoet als 'onzin', wat door de Correspondent toch maar eens wordt tegengesproken. Alsof de hr. Baudet er meer verstand van heeft dan Sir David Attenborough met zijn kruistocht en waarschuwingen.

Dus ook niet meegaan met een natuurorganisatie die ten behoeve van eigen financiën klimaatverandering in feite tegenwerkt. Eigen investeringen in duurzame energie. Geen goedkopie spullen van alibaba en andere jingjangjong sites halen die met grote containerschepen naar Europa verscheept moeten worden (met alle gevolgen van dien). Geen plastic zakjes in de winkels meenemen en zelf kijken naar verpakkingen voor etenswaren. En kijk eens naar hoe je je eigen CO2 verbruik kan compenseren bij organisaties Trees for All en reduceren. Heeft dit zin? Volgens de NOS nog niet omdat maar een paar procent het ook daadwerkelijk doet. En daar zit'm het nou... wij moeten allemaal helpen Notre Dame - Onze Moeder Aarde - te redden.

Eenzaam drijft een IKEA kussen in de waddenzee...

Eenzaam drijft een IKEA kussen in de waddenzee...

Er waren veel brandweer nodig om de kerk te redden...

er zijn nog veel meer mensen nodig om de aarde te redden!

 

... en dan is het nog hopen op bedrijven die die 800 miljoen (en hopelijk veel meer) in de ècht Notre Dame willen investeren... zou onze aarde dan ook in 5 jaar gerestaureerd zijn? Een fijne Pasen...

 
Kievitsbloemen in het avondlicht...

2 plekjes vrij voor ~ kievitsbloemen in avondlicht ~ veldworkshop macrofotografie 14 april

 

Het voorjaar is ontzettend vroeg dit jaar. Zó vroeg dat ook de kievitsbloemen - die maar twee weken bloeien - inmiddels al begonnen zijn. Staatsbosbeheer, die bepaalt wanneer ik in het gebied mijn workshop mag doen, heeft besloten de activiteiten met maar liefst twee weken te vervroegen. Dat betekent dat ik de reeds volgeboekte workshop van 27 april heb moeten verplaatsen naar zondag 14 april. Helaas kon niet iedereen die wel geboekt had naar deze nieuwe datum waardoor er nu 2 plekjes zijn vrijgekomen... Maak jij hiervan gebruik? Ga jij nu met mij mee?

Meer informatie: https://www.johanvanderwielen.nl/kievitsbloemen-in-avondlicht-praktijkworkshop-macrofotografie/

Directe aanmelding: https://www.johanvanderwielen.nl/events/kievitsbloemen-avondlicht-praktijkworkshop-macrofotografie-2/

het mooiste licht

het mooiste licht